Vi är fyra ekipage från Skåne som i flera år tränat hund inom spår och specialsök tillsammans, Evalena, Kristin, Marie  och  Maria . Utöver oss fyra så finns Lennart och Micke från Hundcampus i Hällefors med oss . Förhoppningen är att vi ska hitta andra hundförare som vill haka på och utbilda både sig och sin hund för att sedan kunna arbeta operativt med specialsök med inriktning mot sniglar.


För den spanska skogssnigeln ser vi det som viktigt att börja vid källan, i det här fallet äggen. Vi och våra hundar är specialutbildade på att hitta äggen men vi söker även på sniglarna. Detta är speciellt effektivt på hösten för att hitta unga individer som annars kommer att övervintra samt på våren för att hitta övervintrade individer innan de blir könsmogna och börjar lägga ägg.


Den svarthuvade snigeln har en annorlunda livscykel, här är det äggen som övervintrar och vi söker därför på ett annat sätt. Detta har visat sig fungera vid såväl träning på platser där snigeln finns (Lagan och Östansjö) samt vid vårt uppdrag för Länsstyrelsen i Östergötland där vi medverkat till en kartläggning av  utbredningen i Krokek.

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---ostergotland/2020-11-06-fler-fynd-av-ny-invasiv-snigel-i-lanet.html


Evalena Blücher med Maija

Vi är utbildade i Avancerat Specialsök på Hundcampus i Hällefors, där vi med kvalificerad inlärning utbildats inom presentation, detektion, doftdiskrimination och identifikation.

Maria Koenen med Sonja och Wilmer

Vi håller på med allt som gör nosen glad. Spår, viltspår, mantrailing, och specialsök. Jag är utbildad hundinstruktör, hundpsykolog /beteendeutredare.   Vi är utbildade i Avancerat specialsök på Hundcampus i Hällefors.

Maria Laurin med Billie

Jag har alltid haft ett stort hundintresse och en fascination för hundens fantastiska nos och luktsinne. Billie och jag fokuserar på glädje och samarbete och är färdiga med en ettårig specialistkurs i avancerat specialsök på Hundcampus i Hällefors. Vi har även tränat viltspår, apportering, sök, nosework, lydnad och rallylydnad

Kristin Lindell med Peggy

Jag och Peggy har tränat många olika saker tillsammans, mycket spår och viltspår men även agility. Vi är utbildade i Avancerat Specialsök på Hundcampus i Hällefors där vi under sommaren 2020 även deltagit i ett spårlägrer. Peggy är också champion i viltspår.

Micke Steinert 

Hundförare och hundtränare som tycker om utveckling av träningsmetoder inom specialsöket och att pressa gränser för vad hundars nos klarar. Lärare i specialsök på Hundcampus och ägare av DDT Sökhundar AB.

Lennart Wetterholm, Hundcampus

Information kommer